utorak, 19. ožujka 2013.

PRIČA O RIJEČKIM POŠTANSKIM MARKAMA (I. dio)

Kada ste posljednji put zalijepili poštansku marku na pismoili razglednicu? Ja se gotovo ne mogu sjetiti. I da... ne ponosim se time. Aznate li da je naš grad imao važno i zanimljivo mjesto u povijesti hrvatske,ali i svijetske filatelije? Zanimljiva je to priča o falsifikatima, pretiscima,poštanskim žigovima i – međunarodno priznatim poštanskim markama! No, krenimoredom...Naime, riječki manipulativni poštanski žig "V:Fiume" (odnosno Von Fiume – Od/ Iz Rijeke) iz 1755. godine, najstariji jedo danas sačuvan poštanski žig na području Republike Hrvatske! Ovo je jošzanimljivije ako znamo da je najstariji poštanski žig u Austrijskom Carstvu jeonaj bečke pošte V. Wien iz 1751. godine. Ali poštanska priča u Rijeci još jestarija! Tako Valvasor u svom dijelu Slava Vojvodine Kranjske iz 1689. spominjekako "iz Klagenfurta i Rijeke idu samo obične listonoše".  Kobleru pak u svojem dijelu Memorie per la storia della liburnica cittadi Fiume objavljenom 1896. spominje prvog znanog riječkog postmeistera - Eustacchija Babića ismješta ga u 1686. godinu!Kad smo još kod poštanskih zanimljivosti vezanih uz Rijeku,eto ih još nekoliko. Kada je Rijeka, milošću cara Karla VI., 1719. proglašena slobodnomlukom, ukazala se potreba za izgradnju lazareta. 1722. započela je a tri godinekasnije i dovršena je gradnja lazareta Sv. Karla Boromejskog zapadno odgradskih zidina. A u lazaretu su se osim ljudi, životinja i roba raskuživala iprodimljavala i pošta iz krajeva u kojima je su vladali kuga i kolera.  A svaka takva poštanska pošiljka bila jeoznačena s natpisom - netto di fuori,netto di dentro iliti čisto izvana i iznutra!Rijeka svoj prvi pravi, moderni poštanski ured dobiva 22. ožujka1730. Ne znamo gdje je on bio točno smješten, ali znamo da je od 1766. Riječkipoštanski ured tada je bio smješten u nastavku starogradske vijećnice poznatojdanas kao kući Ivana pl. Zajca na današnjem Koblerovom trgu. Zatim se seli ukuću izvjesnog Berdarinija, da bi se 1776. godine riječki poštanski uredsmjestio izvan gradskih zidina u vlastito zdanje sagrađeno na mjestu negdašnjegradske utvrde Sv. Jeronima. Danas se tu nalazi zgrada Kraša na Korzu!Filataelisti ovo razdoblje zovu predfilatelističko. Onofilatelističko počinje 1. srpnja 1850. kada se uvodi uporabu prva poštanskamarka Austrijskog Carstva. Zanimljivo je da se one u Rijeci koriste od prvogdana, što nije bio slučaj u drugim hrvatskim i mađarskim gradovima. Nakon štoje Rijeka 1868. potpala pod Mađarsku, od prvog dana izlaženja mađarskihpoštanskih maraka, 1. svibnja 1871., one se koriste u Rijeci.I tako sve do1918. O veličini i snazi Rijeke u periodu od prve poštanske marke do 1918. g.najbolje govori činjenica da je korišteno ukupno 85 žigova na 6 poštanskihureda.A prava zanimljiva priča o riječkim markama koje su jedne odnajčešće falsificiranih poštanskih maraka u svijetu počinje 1918. Ali o tome...Za tjedan dana! A do onda... pokušajte poslati makar jedno pismo ilirazglednicu i zalijepite marku.

Nema komentara:

Objavi komentar